Izbaci Fantoma

Kako?

Omogućili smo da bude lako!

FANTOM V2.1

Izbaci Fantoma

FANTOM V2.1

Kako?

Omogućili smo da bude lako!

"

Zbog čega fantom smeta?

Postojanje fiktivno prijavljenog birača na adresi vašeg prebivališta (stana ili kuće)  predstavlja pokušaj rušenja demokratije, pravnog sistema i prava na lokalnu samoupravu.

Pristojni smo ljudi, svako je dobrodošao kao gost.

Međutim, samo onaj koji živi u našem gradu, odnosno našoj opštini ima pravo da odlučuje o lokalnim pitanjima koja se tiču našeg svakodnevnog života. O našem prevozu, parkingu, vrtićima i školama podizanju objekata u našem komšiluku, pijacama, domovima zdravlja, ustanovama kulture, bazenima i budžetu.

Nažalost, ovo nije samo kolektivno pitanje koje se tiče zaštite prava da sami odlučujemo o sopstvenom životu.

Sledeće stvari mogu da se dogode kada je na adresi vašeg stana prijavljen neko ko nikada tu nije kročio:

1.

Može vam doći policija na kuću u slučaju da je fantomski birač okrivljen u krivičnom i prekršajnom postupku, radi pretresa kuće, dovođenja lica ili raspitivanja za to lice. Rešenje o pretresu će se izvršiti bez obzira na vaše obrazloženje da ne znate ko je lice koje vam je prijavljeno na stan;

2.

Može vam doći javni izvršitelj na kuću radi naplate dugova koje ima fiktivno prijavljeno lice. Ni tada neće biti uvažen argument da to lice ne poznajete i da ne živi na toj adresi. Izvršitelj tada može popisati sve pokretne stvari, osim onih za koje izričito dokažete ispravom da su vaše.

3.

Možete biti zatrpavani raznim sudskim pismima koja se dostavljaju fantomu. Vi ne poznajete to lice, ali ono je prijavljeno na adresu vašeg stana;

4.

Ukoliko se neko prijavio na kuću bez vašeg znanja, ko zna šta još sve može da uradi. Možda je i falsifikovao ugovor o kupovini ili iznajmljivanju stana;

"

Znate li podatke o fantomu?

DA
NE
"

Kako izbaciti fantoma?

1.

Korak

Preuzmite uplatnicu za MUP, popunite je i preuzmite zahtev za PROVERU PRIJAVE PREBIVALIŠTA na Vašoj adresi i sa oba dokumenta idete do najbliže policijske stanice.

2.

Korak

Nakon što ste utvrdili da se fantom nalazi na Vašoj adresi, preuzmite uplatnicu za MUP, popunite je i preuzmite zahtev za PASIVIZACIJU PREBIVALIŠTA i sa oba dokumenta idete do najbliže policijske stanice.

3.

Korak

Pošaljite nam prijavu, a naši odbornici će pratiti da li MUP radi svoj posao

4.

Korak

Prati nas kako bi saznao najnovije vesti

  Demokratska stranka Beograd Vam je omogućila da dobijete pripremljena pravna sredstva i spremna je da Vam i na dalje pruža svu pravnu pomoć u borbi sa SNS.

  Hajde da zajedno pobedimo u ovoj političkoj borbi!

  Posetite i sajt BEogradskih DEMokrata.

  Kontakt

  Petrogradska 6,
  011/ 40 95 066

  Powered By

  Gradski odbor DS Beograd